1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Zaparzaj! , z siedzibą w Poznaniu.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook – „Zaparzaj – Poznański Festiwal Herbaty”.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 20.09.2016 i trwa do 23.09.2016 r., do godziny 12:00.
 4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 5. Konkurs będzie prowadzony na fanpage’u Organizatora.
 6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która jest fanem profilu Zaparzaj – Poznański Festiwal Herbaty (poprzez fana rozumie się osobę, która za pomocą przycisku „lubię to” dołączyła do osób obserwujących profil).
 7. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która jest fanem profilu Zaparzaj – Poznański Festiwal Herbaty, mieszczącego się pod adresem:

https://www.facebook.com/zaparzaj/

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) Zaakceptować niniejszy regulamin

b) Dołączyć do grona fanów na profilu Zaparzaj – Poznański Festiwal Herbaty na Facebooku

c) Dodać zdjęcie na swojej osi czasu przedstawiające herbatę codzienną uczestnika konkursu – czyli taką, którą lubi najbardziej.

d) Oznaczyć fotografię hashtagiem: #Zaparzaj2016 (w opisie zdjęcia)

e) Oznaczyć profil Zaparzaj – Poznański Festiwal Herbaty (w opisie zdjęcia)

 1. Każdy uczestnik może dodać tylko jedno zdjęcie konkursowe
 1. Nadesłane Zdjęcia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Autor wybranego, które zostaną uznane za najbardziej kreatywne, otrzymają nagrodę w postaci pakietu upominkowego, zestawu herbat od firmy Basilur Polska
 2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:
 3. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzcę Konkursu (osoba, której zdjęcie zostanie uznane za najbardziej kreatywne), jak również stwierdza ważność wyników Konkursu.
 4. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
 5. W konkursie zostanie wyłoniona jedna osoba, która otrzyma nagrodę
 6. O wynikach konkursu Organizator poinformuje w poście na fanpage’u, a także podczas Poznańskiego Festiwalu Herbaty Zaparzaj!, dnia 24.09.2016r.
 7. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany odebrać nagrodę na Festiwalu w dniach jego trwania (24.09.2016r. – 25.09.2016r.)

4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage’u Organizatora, w zakładce „Notatki”.

5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2016. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.