Jak dołączyć do Zaparzaj?

Pytacie nas ostatnio jak zostać członkiem Stowarzyszenia Klub Herbaty Zaparzaj i dołączyć do naszej grupy. Członkami stowarzyszenia mogą zostać wszyscy pasjonaci herbaty, którzy popierają cele statutowe Stowarzyszenia oraz chcą czynnie uczestniczyć w realizacji jego celów. Z aktualnym statutem naszego stowarzyszenia możesz zapoznać się tutaj.

Zawsze możesz zapisać się na sympatyka Zaparzaj, będziesz informowany o otwartych wydarzeniach Zaparzaj, ale nie będziesz mieć wszystkich praw i obowiązków członkowskich.

Jak zostać członkiem Klubu Herbaty Zaparzaj?

  1. Zainteresowanie herbatą to pierwszy krok!
  2. Zostań sympatykiem Klubu Herbaty Zaparzaj.
  3. Weź udział w wydarzeniach Zaparzaj i daj się poznać.
  4. Wyślij zgłoszenie na członka Zaparzaj.
  5. Zostań członkiem Zaparzaj!

Formularz zgłoszeniowy na Sympatyka Zaparzaj

Prawa członka Stowarzyszenia

Członek Klubu Herbaty Zaparzaj ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, prawo uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach i prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia. 

Przede wszystkim jest to dostęp do zamkniętych klubowych spotkań, które mają na celu rozwój wiedzy klubowiczów na temat herbaty. Wpływ na dobór tematów poruszanych na tych spotkaniach i aktywności w jakie Zaparzaj się włącza.

Obowiązki członka Stowarzyszenia

Członek Zaparzaj powinien być aktywny, przestrzegać statutu, dbać o dobre imię Zaparzaj i regularnie płacić składki członkowskie i przychodzić na spotkania walne stowarzyszenia.

Składka członkowska Stowarzyszenia Klub Herbaty Zaparzaj to 60 złotych rocznie (lub 15 złotych kwartalnie) płatne z góry.

Formularz zgłoszenia na członka Stowarzyszenia Klub Herbaty Zaparzaj

Dołącz do Zaparzaj! Odpowiemy na złożony formularz w terminie dwóch tygodni.