Wypal czarkę/chawan w RAKU nad wodą

(ENGLISH BELOW)

Andrzej Bero 

10.09, 16:00-18:30

11.09, 11:00-13:30 

Warsztaty płatne na zapisy, 10 miejsc (90zł/os) 

zapisy: andrzejbero@gmail.com

(w tytule maila prosimy wpisać RAKU 10.09 lub RAKU 11.09)

Raku to bardzo spektakularna i szybka metoda wypalania ceramiki. Z jednej strony, korzeniami sięga średniowiecznej Japonii (idea, filozofia, droga herbaty), z drugiej – ery promów kosmicznych (technologia użyta przy budowie pieca). Wersja, którą znamy obecnie nie ma jednak z tradycyjną techniką wiele wspólnego. Większość jej charakterystycznych elementów wymyślono w latach 60. w Ameryce. Szybkość i stosunkowa łatwość czyni ją doskonałym medium do poznania i doświadczenia czym jest wypał w żywym ogniu. Jest emocjonującym procesem, który w efektowny sposób wprowadza w świat ceramiki.

Podczas tegorocznego Festiwalu będzie można osobiście wypalić czarkę (chawan* lub yunomi**) przygotowaną wcześniej przez Andrzeja Bero specjalnie na tą okazję. Bezpośrednio przed wypałem pigmentem z tlenkiem miedzi będzie można nadać jej osobistego charakteru.

Koszt czynnego udziału: 90 zł/os, Ilość miejsc i czarek limitowana!!! Podczas zaplanowanego czasu wydarzenia odbędzie się kilka oddzielnych wypałów (po kilka czarek jednorazowo).

O prowadzącym: Andrzej Bero – ceramiką zajmuje się od 30 lat. Przez wiele lat pracował z dziećmi jako terapeuta manualny. Od ponad 10 lat zajmuje się głównie tworzeniem naczyń związanych z kulturą herbaty. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach i konkursach, także w Korei i na Tajwanie. Członek ZPAP Sztuka Użytkowa.

*Chawan – duża czarka służąca do przygotowywania i picia herbaty matcha.

**Yunomi – wysoka, cylindryczna czarka do herbaty.

RAKU firing by the river: tea cup/chawan

Andrzej Bero 

10.09, 14:00-15:30

11.09, 11:00-13:30 

90zł/person, 10 seats

sign up: andrzejbero@gmail.com

(please write in the title of your email RAKU 10.09 or RAKU 11.09)

Raku is a very spectacular and quick method of firing ceramics. On the one hand, its roots go back to medieval Japan (idea, philosophy, way of tea), on the other – the era of ferry

spaceships (technology used in the construction of the furnace). The version we know now, however, has little in common with the traditional technique. Most of its characteristic elements

invented in the 1960s in America. The speed and relative ease make it a perfect

way to learn and experience what  burning in a living fire actually is. It is an exciting

process that effectively introduces you to the world of ceramics.

During this year’s Festival edition, you will be able to personally fire a cup (a chawan * or yunomi **) prepared earlier by Andrzej Bero especially for this occasion. Immediately before firing the copper oxide pigment, it will be possible to personalize it. 

The cost of active participation: PLN 90 / person, the number of seats and cups are limited !!! During the scheduled time of the event, there will be several separate firings (several cups at a time).

Andrzej Bero – he has been dealing with ceramics for 30 years. For many years he worked with children as a manual therapist. For over 10 years he has been mainly involved in the creation of ceramics related to the tea culture. He took part in dozens of exhibitions and competitions, also in Korea and Taiwan. Member of the Association of Applied Arts.

* Chawan – a large cup for preparing and drinking matcha tea.

** Yunomi – a tall, cylindrical tea cup.

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Plaża – woda
-
Andrzej Bero