Grzegorz Ośródka

Zachwyt nad pracą przy kole garncarskim; własny piec opalany drewnem gdzie ceramika wypala się przez długie godziny zapisując na swych kruchych ściankach całą próbę ognia. A potem cała magia herbaty, która ujawnia się w pełni w tych nie do powtórzenia naczyniach…