Shirakawa-cha czyli 3 japońskie kultywary

(ENGLISH BELOW)

Jolanta Jona

10.09, 10:30-11:30

Warsztaty płatne, 8 miejsc

zapisy: notesherbaciany@gmail.com (30zł/os)

Prosimy w tytule maila napisać: “Warsztaty Shirakawa” 


Shirakawa-cha – japońska herbata, wytwarzana jest głównie w mieście Shirakawa i wiosce Higashi-Shirakawa, które znajdują się niemal w centrum Japonii.
Shirakawa- cha jest uprawiana głównie na wyżynnym terenie gdzie szeroki wachlarz temperatur miedzy dniem a nocą oraz poranne mgły i działanie promieni słonecznych wpływają na delikatność smaku zielonych herbat – ich zrównoważoną słodycz, delikatne umami i intrygującą goryczkę.
Większość rolników Shirakawy do uprawy herbaty używa popularnego kultywaru Yabukita. Jednak niektórzy z nich – jak pan Kazumasa Watanabe, uprawia rzadkie odmiany, a ich produkcja jest bardzo ograniczona
Na warsztatach poznamy tegoroczne zielone herbaty z plantacji pan Kazumasy zrobione z trzech różnych kultywarów.
Warsztaty mają na celu poznanie herbat z danej prefektury, analizę porównawczą herbat oraz wnikliwe poznanie każdej herbaty z osobna.

Zapisy: Jolanta Jona – notesherbaciany@gmail.com

Jolanta Jona z miłości do herbaty założyła blog Herbaciany Notes, gdzie stara się uchwycić istotę herbatyzmu. Inicjatorka powstania Warszawskiego Kolektywu Herbacianego i aktywna animatorka spotkań promujących kulturę herbaty w Polsce. Kocha Japonię, gdzie odkryła w sobie żyłkę herbacianego farmera i gdzie zrodziło się marzenie o własnej, ekologicznej plantacji herbaty. Od pierwszej edycji całym sercem wspiera organizację Poznańskiego Festiwalu Herbaty Zaparzaj!

Shirakawa-cha: 3 Japanese Tea Cultivars.

Jolanta Jona

10.09, 10: 30-11: 30

30PLN/person, 8 seats 

sign up: notesherbaciany@gmail.com (30 PLN / person)

Shirakawa-cha – Japanese tea, is produced mainly in the city of Shirakawa and Higashi-Shirakawa village, which are located almost in the center of Japan.

Shirakawa-cha is grown mainly in upland areas where a wide range of temperatures between day and night as well as morning mists and sunlight contribute to the delicacy of green teas – their balanced sweetness, delicate umami and intriguing bitterness.

Most of Shirakawa’s farmers use the popular Yabukita cultivar to grow tea. However, some of them – like Mr.Kazumasa Watanabe, grow rare varieties and their production is very limited

At the workshop, we will get to know this year’s green teas from Mr.Kazumasa’s plantations, made from three different cultivars.

The workshops are aimed at learning about teas from a given prefecture, comparative analysis of teas and an in-depth study of each tea separately.

Jolanta Jona, thanks to her love for tea, founded the blog Herbaciany Notes, where she tries to capture the essence of teaism. Initiator of the establishment of the Warsaw Tea Collective and active organizer of meetings promoting the culture of tea in Poland. She loves Japan, where she discovered the vein of a tea farmer and where the dream of her own organic tea plantation was born. From the first edition, he wholeheartedly supports the organization of the Poznań Zaparzaj Tea Festival!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *