Wyczaruj swoją czarkę! Warsztaty slow z lepienia czarki do herbaty

Brak miejsc / no places left

Zapraszamy na pozostałe punkty programu! / Feel free to check the other events.

(ENGLISH BELOW)

Alicja Marusiak

Warsztaty płatne na zapisy, LIMIT 12 OSÓB (65zł/os)

Zgłoszenia na email marouceramics@gmail.com, prosimy o podanie dnia, na który się zapisujecie. Po potwierdzeniu miejsca mailowo przez prowadzącą prosimy dokonać wpłaty.

Koszt warsztatów to 65 zł, dokonana opłata jest bezzwrotna w przypadku nieobecności. Proszę o wpłatę na konto – 87 1050 1520 1000 0090 7904 0375 lub przelew blik na numer telefonu 791-196-091. Wpłata jest gwarancją miejsca i udziału w warsztatach. W tytule proszę wpisać: Festiwal Herbaty, imię i nazwisko uczestnika/ów.

„Herbatę się pija, by zapomnieć o hałasie świata.” T’ien Yiheng

I my także na chwilę zapomnimy o hałasie świata podczas godzinnych warsztatów z lepienia czarki do herbaty, które odbędą się podczas Festiwalu Herbaty Zaparzaj! 2022.

Co wylepimy?
Czarkę do herbaty, a może nawet dwie!
Z czego?
Z gliny tłustej, plastycznej, w ciekawym kolorze.
Gdzie?
W ustronnym miejscu, w otoczeniu drzew i natury.

Wykonane prace zostaną wypalone i będą gotowe do odbioru w ciągu dwóch tygodni.

Warsztaty są przewidziane dla osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 13 roku życia.

Prowadzenie: Alicja Marusiak z pracowni Marou Ceramics. Od 10 lat zajmuję się ceramiką artystyczną, od 5 lat prowadzę swoją małą pracownię i zajmuję się także ceramiką użytkową, od 2 lat zaś tworzę czarki i naczynia do herbaty, bo kocham herbatę i zaparzanie od zawsze! Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów zdobywam od kilku lat, sama dobieram tematykę i opracowuję koncepty zajęć.


Make your own tea cup! Slow ceramic workshops

Alicja Marusiak

65zł/person (how to sign up? read below)

“Tea is drunk to forget the din of the world” – Tien Yiheng 

And we will also forget about the noise of the world for a moment during the hour-long tea-cup making workshop, which will take place during the Zaparzaj Tea Festival! 2022.

What are we gonna do?

A teacup or maybe two!

Of which?

Made of oily, plastic clay, in an interesting color.

Where?

In a calm place, surrounded by trees and nature.

Alicja Marusiak from the Marou Ceramics studio: I have been dealing with artistic ceramics for 10 years, I have been running my small studio for 5 years and I have also dealt with functional ceramics, and for 2 years I have been creating tea cups and dishes, because I love tea and brewing since always! I have been gaining experience in conducting workshops for several years, I choose the topics myself and develop the concepts of classes.

Sign up by contacting the organizer via email at mailowym marouceramics@gmail.com and letting them know which day you want to sign up for. After you get a confirmation proceed to payment.

The cost of the workshop is 65 zł, the fee is non-refundable in the event of absence. Please make a payment to my account – 87 1050 1520 1000 0090 7904 0375 or transfer blik to the phone number 791-196-091. The payment guarantees a place and participation in the workshop. In the title, please enter: Tea Festival, name and surname of the participant (s).

The number of places is limited!

The work done will be burned out and ready for pickup within two weeks.

The workshops are intended for adults and teenagers over 13 years of age.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *