Tea and Time – Moderowana degustacja herbat z XX wieku

Brak miejsc / no places left

Zapraszamy na pozostałe punkty programu! / Feel free to check the other events.

(ENGLISH BELOW)

Wojtek Woźniak z TheTea

11.09, 14:00-15:00

Warsztaty płatne, limit 12 miejsc

zapisy: tea@thetea.pl (50zł/os.)

W tytule maila prosimy wpisać: Tea and time warsztaty 

TheTea jest owocem naszej wieloletniej pasji – miłości do dalekowschodniej tradycji picia i degustowania herbaty. Herbaciane krzewy camellia sinesis i napój z nich sporządzany przez niemal 2000 lat były inspiracją i natchnieniem dla chińskich poetów, malarzy oraz możnowładców, a buddyjskim mnichom pomagały utrzymać umysł w jasności i skupieniu. W dzisiejszych czasach, choć często traktowana jako codzienny napój, herbata wciąż zdumiewa nas różnorodnością gatunków, legend jej poświęconych i odrębnych tradycji jej spożywania.

Od ok 2000r. nieprzerwanie zdobywam doświadczenie w poznawaniu i degustowaniu herbat pochodzących z Chin, Tajwanu, Japonii czy Indii. Każdy rok doświadczeń przybliża nam fenomen herbacianego krzewu, a każda wypita czarka jest istotnym doświadczeniem nadającym kierunek herbacianym poszukiwaniom.

Tea and Time – Moderated tea tasting from the 20th century

Wojtek Woźniak from TheTea

09/11, 14: 00-15: 00

50PLN/person,12 seats

sign up: tea@thetea.pl 

In the title of the e-mail, please write: Tea and time workshops

TheTea is the fruit of our many years of passion – love for the Far Eastern tradition of drinking and tasting tea. The tea bushes of camellia sinesis and the drink made from them for almost 2,000 years have been an inspiration and inspiration for Chinese poets, painters and magnates, and they helped Buddhist monks keep their minds clear and focused. Nowadays, although often treated as an everyday drink, tea still amazes us with the variety of species, legends devoted to it and separate traditions of its consumption.

From around 2000 I have been constantly gaining experience in getting to know and tasting teas from China, Taiwan, Japan and India. Each year of experience brings us closer to the phenomenon of the tea bush, and each cup drunk is a significant experience that gives direction to tea research.

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Czarny dom
-
Wojtek Woźniak z TheTea