Zrób swoja pierwszą Matcha – własnoręcznie mielenie herbaty Tencha

(ENGLISH BELOW)

Seigo Kondo

11.09, 14:30-16:00

Wstęp wolny 

Czy widziałeś kiedyś żarna?

Czy widziałeś, dotykałeś, kosztowałeś kiedyś herbatę tencha?

Czym jest herbata tencha?

Czy wiesz jak wygląda proces powstawania herbaty matcha?

Wiele pytań… masz szczęście bo to spotkanie poprowadzi Seigo Kondo i będzie miał ze sobą: żarna, herbatę Tencha oraz swoja pasje i miłość do herbaty, którą chce się z tobą podzielić.

Seigo Kondo jest 3cim w pokoleniu producentem (farmerem) herbaty z Nishio (pref. Aichi) – drugiego najstarszego ośrodka produkcji matcha w Japonii. Także sam produkuje matcha co jest obecnie unikatowe – gdyż zazwyczaj farmerzy produkują na zamówienie do firm produkujących i sprzedających matcha. Jest aktywnym przedstawicielem zrzeszenia promocji herbaty z Nishio. Prywatnie wielbiciel podroży na motorze Harley Davidson.


Make your first Matcha – grinding tea by Tencha yourself

Seigo Kondo

09/11, 14: 30-16: 00

Free entrance

Have you ever seen millstones?

Have you seen, touched, ever tasted tencha tea?

What is tencha tea?

Do you know what the process of making matcha tea looks like?

Many questions … You are lucky because this meeting will be led by Seigo Kondo and he will have with him: millstones, Tencha tea, his passion and love for tea, which he wants to share with you!

Seigo Kondo is a 3rd generation producer (farmer) of tea from Nishio (pref. Aichi) – the second oldest matcha production center in Japan. He also produces matcha himself, which is currently unique – as it is customary for farmers to produce on request for companies producing and selling matcha. He is an active representative of the tea promotion association of Nishio. Privately, a fan of Harley Davidson trips.

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Scena
-
pan Seigo Kondo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *