Dom aukcyjny ZAPARZAJ – licytacje ceramiki i herbaty na rzecz Ukrainy

(ENGLISH BELOW)

10.09, 18:00-19:00

Wstęp wolny 

Drodzy Herbaciarze, Szanowni Goście!

Kiedy 24 lutego świat obiegła wiadomość o inwazji rosjan na Ukrainę, nasze społeczeństwo  wykazało się niesamowitą mobilizacją i chęcią niesienia pomocy – zarówno osobom uciekającym przed wojną jak i tym, którzy wykazali się nieocenioną odwagą i bohaterstwem zostając w kraju i walcząc o swoją wolność i niepodległość. Od tamtego czasu nadal organizowane są wszelkiego rodzaju zbiórki, mające na celu przekazanie naszym Przyjaciołom jak największego wsparcia. 

Jak zapewne wielu z Was wie, my herbaciarze także postanowiliśmy zrobić co w naszej mocy i zorganizowaliśmy aukcję charytatywną, na której mnóstwo osób (a także duża część z Was, za co jeszcze raz ogromnie dziękujemy) wystawiało oraz licytowało dziesiątki przedmiotów, co pozwoliło nam uzbierać całkiem pokaźną sumę 35 420 zł.  Wszystko dzięki Wam!

     Nie zapominając, że wojna wciąż trwa, a nasi przyjaciele zza wschodniej granicy wciąż oddają swoje życie w walce z rosyjskim agresorem, postanowiliśmy przenieść internetowe aukcje do realnego świata na tegorocznym festiwalu i zorganizować Dom Aukcyjny ZAPARZAJ – Podczas jego trwania, będziemy licytować kolejne wyjątkowe przedmioty ceramiczne, herbaty, zioła oraz wiele innych ciekawych produktów związanych z kulturą picia herbaty, Azji, natury i sztuki. 

Cała suma uzbierana w trakcie trwania Domu Aukcyjnego, zostanie przekazana na rzecz organizacji pomocowych Ukrainie lub bezpośrednio na potrzeby ukraińskiego wojska (po każdej aukcji osoba, która wylicytuje przedmiot dokonuje internetowego przelewu bezpośrednio na konto organizacji, Stowarzyszenie nie przyjmuje pieniędzy i nie pośredniczy) 

Jak mówił nasz drogi przyjaciel z Ukrainy,  Świętej Pamięci Igor – Herbata łączy nas wszystkich pod Niebem. 

Połączmy więc razem siły i zróbmy coś dobrego dla Ukrainy 🙂 

Dom aukcyjny odbędzie się w sobotę 10.09 o godz. 18:00 

Masz pomysł i chcesz przekazać coś na licytację? Skontaktuj się z Nami!!!

marta.kaczmarek@zaparzaj.pl (W tytule maila prosimy wpisać: DOM AUKCYJNY”

Czekamy na Was! Do zobaczenia na festiwalu!

Tea and ceramic auction for Ukraine: auction house

10.09, 18:00-19:00

Free entrance  

Dear Tea Drinkers, Dear Festival Guests!

When the news of the Russian invasion of Ukraine spread around the world on February 24, our society showed incredible mobilization and willingness to help – both for those fleeing the war and for those who showed invaluable courage and heroism by staying in the country, in the war zone and fighting for their freedom and independence. Since then, all kinds of fundraising have been organized to provide our Friends with the greatest possible support.

As many of you probably know, at the beginning of this horrible event, we,  tea lovers from Poznań also decided to do our best and we organized an online charity auction where a lot of people (and a huge part of you, for which we would like to thank you again), put up and auctioned dozens of items, which allowed us to collect quite a considerable amount of PLN 35,420. All thanks to you!

     Not forgetting that the war is still going on, and our friends from across the eastern border are still risking their lives in a fight with a powerful russian aggressor, we decided to move the online auctions to the real world at this year’s festival and organize the Auction House INFUSE – During its duration, we will be bidding on another unique ceramic items, teas, herbs and many other interesting products related to the culture of drinking tea, Asia, nature and art.

The entire  sum raised during the Auction House during the festival will be transferred to aid organizations in Ukraine or directly for the needs of the Ukrainian army (after each auction, the person who bids the item makes an online transfer directly to the organization’s account, the Association does not accept money and does not act as intermediaries)

As our dear friend from Ukraine, Igor, who’s not with us anymore, said – Tea unites us all under  Heaven.

So let’s join forces together and do something good for Ukraine

The auction house will be held on Saturday, September 10 at 18:00

Do you have an idea and want to submit something for auction? Contact us!!!

marta.kaczmarek@zaparzaj.pl PLEASE WRITE IN THE TITLE OF YOUR MAIL: TEA AUCTION

We are waiting for you! See you at the festival!

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Scena
-

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *