Trzy kroki do świata herbaty Puerh

(ENGLISH BELOW)

Michał Królikowski z Puerh.pl

10.09, 15:00-16:30

Wstęp płatny (40zł/os), 12 miejsc

zapisy: info@puerh.pl

W tytule maila prosimy napisać: warsztaty puerh zaparzaj

Próbując trzech surowych puerów z różnych czasowych destynacji spróbujemy znaleźć podobieństwa i różnice. Nakreślimy mapę smaków i aromatów ukrytych w herbacie. Ustalimy, czy i jak zmienia się ona w czasie. Przez małą dziurkę od klucza zajrzymy do świata herbat dojrzewających.
Herbaty do degustacji wybiorę z moich prywatnych zbiorów. Zapraszam serdecznie!

Maksymalnie 10-12 osób. Forma degustacji z luźną pogadanką. Czas trwania 1,5h. Cena 40pln/osoba

Michał Królikowski – Z herbatą obchodzę się lekką ręką, jednak z pewną dozą podziwu i uwielbienia. Cenię sobie ten napój za możliwość powrotów i zawieszenia w czasie, za spokój, szemrania, odgłosy, ludzi których przynosi, za letni słoneczny dzień w cieniu drzewa i kopa po nieprzespanej nocy. Na co dzień pakuję, przesypuję i piję herbatę w sklepie Puerh.pl. Mentalnie i duchowo wspieram festiwal Święto Herbaty i Herbaciarnię Laja.

Three steps to the world of Puerh tea.

Michał Królikowski from Puerh.pl

10.09, 15: 00-16: 30

40 PLN / person, 12 seats

sign up: info@puerh.pl

Trying three Sheng Puerh teas from different time periods

we will try to find similarities and differences. We will outline a map of flavors and

aromas hidden in tea. We will determine if and how the tea turns intotime. Through a small keyhole we will look into the world of tea maturing.

I will choose teas for tasting from my private collections. Welcome

heartily!

Michał Królikowski – I handle tea lightly, but with

a certain dose of admiration and adoration. I appreciate this drink for the opportunity

returns and suspension in time, for the peace, murmurs, noises, people whom

it brings, for a sunny summer day in the shade of a tree, and a kick after

sleepless night. Every day I pack, pour and drink tea in

Puerh.pl store. I mentally and spiritually support the Tea Festival and

Laja tea room.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *