Plaża – woda

Ćwiczenia z Qigong TCM
-
Agha Mithra (Fluffy Tea)

Łagodna joga i chwila zadumy nad czarką herbaty Łagodna joga i chwila zadumy nad czarką herbaty
-
Monika Orowiecka

Joga nad wodą
-
Agnieszka Jankowiak (Gusta Yoga)

Wypal czarkę/chawan w RAKU nad wodą Wypal czarkę/chawan w RAKU nad wodą
-
Andrzej Bero

W każdej legendzie tkwi listek prawdy
-
Antoni Kaluta (Teasome)

Warsztat ceramiki RAKU
-
Andrzej Bero

Wypal czarkę/chawan w RAKU nad wodą Wypal czarkę/chawan w RAKU nad wodą
-
Andrzej Bero

Historie wokół samowara
-
Jolanta Jona (KH Zaparzaj)